Örökösök tájékoztatása üzemben tartó halála esetén
Tisztelt Örökösök!
 
Az alábbiakban néhány olyan információt szeretnénk megosztani, melyek az örökhagyó – mint gépjármű üzemben tartója (ide értve a tulajdonost is) – halála esetén jelentőséggel bírhatnak az elhunyt örökösei számára.

A polgári jog szabályai alapján a szerződő halála általában a szerződésnek a halál időpontjában történő megszűnését eredményezi, viszont a gépjárművek kötelező felelősségbiztosításai esetén ezt a szabályt módosítja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény­­*.
 
A szabályozás értelmében az a személy, akinek a gépjármű az üzemben tartó (ide értve a tulajdonost is) halálát követően a birtokába kerül, egy meghatározott ideig még fenn tudja tartani a biztosítást (ami a gépjármű üzemben tartásának feltétele). Ez az időszak a hagyatéki eljárást lezáró (hagyatékátadó) végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napig terjedhet. Ha tehát a jármű birtokosa ebben az időszakban (1) befizeti az esedékes díjat/díjakat, akkor a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás - csak a hagyatéki végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napig - hatályban marad.
A díjfizetéssel kapcsolatos ügyintézés megindításához legalább az elhunyt nevére és a gépjármű rendszámára szükség lesz.
 
A díjfizetés mellett nagyon fontos további feltétel, hogy (2) az üzemben tartó (ide értve a tulajdonost is) halálát a biztosító részére be kell jelenteni.
Ennek alátámasztására a halotti anyakönyvi kivonat másolatát szükséges megküldeni.
 
Mindebben természetesen az Eurorisk segít Önöknek.
 
Kérjük, forduljanak bizalommal Ügyfélszolgálatunkhoz, hogy kollégáink támogatást nyújthassanak:
  • a biztosítási szerződéssel kapcsolatos ügyintézésben (pl. a biztosító/szerződés azonosításával, kapcsolatfelvétellel, a szerződés részleteivel, dokumentációval, esetleges káreseményekkel kapcsolatos problémák esetén)
  • a díjfizetés folyamatosságának biztosításával kapcsolatos kérdésekben (pl. a fizetendő díjjal, a díjfizetés esedékességével, módjával kapcsolatos kérdések és problémák esetén)
  • a haláleset tényének bejelentésével és igazolásával kapcsolatos kérdésekben (pl. hova és hogyan kell bejelentést tenni, milyen információra, dokumentumokra lesz ehhez szükség)
 
Az Eurorisk Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Telefon: +36 1 585 8888
Fax: +36 1 225 4090
E-mail: info@eurorisk.hu
 
Tisztelettel és együttműködve,
 
Eurorisk Kft.
 
* 4§(6) Az üzemben tartó halála esetén, ha a biztosítási kötelezettség címzettje nem állapítható meg, a szerződés legkésőbb a hagyatéki eljárást lezáró határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napig tartható hatályban, amennyiben a gépjármű birtokosa a halál tényét a biztosítónak bejelentette, és a szerződést díjfizetéssel hatályban tartja.


Call Center: 06 1 585 8888 E-mail: info@eurorisk.hu
Minden jog fenntartva © 2013 Eurorisk
Utolsó frissítés: 2024.07.16
PoweredBy: SK Trend Kft